juni 2022

Ons eetfestijn ligt ondertussen al enkele weken achter ons.  Naar goede traditie organiseren wij daarna altijd een dankfeest voor alle leden die zijn komen helpen. Dit jaar willen we dit terug doen, zij het wel op een andere manier.  Immers nu nog een banket organiseren op een zaterdagavond voor het grote verlof wordt moeilijk.