WTC De Windklievers | Lennik

  /  nieuws   /  BBQ Windklievers

BBQ Windklievers

Ons eetfestijn ligt ondertussen al enkele weken achter ons.  Naar goede traditie organiseren wij daarna altijd een dankfeest voor alle leden die zijn komen helpen.

Dit jaar willen we dit terug doen, zij het wel op een andere manier.  Immers nu nog een banket organiseren op een zaterdagavond voor het grote verlof wordt moeilijk.

Daarom hebben we beslist om voor deze editie een BBQ te organiseren in de Posi op zondagmiddag 26 juni.  Partners zijn natuurlijk mee uitgenodigd.  Zo kunnen we iedereen

bedanken die meegeholpen heeft aan ons eetfestijn.